We zwemmen in zwembad De Kalkwijck, Nieuweweg 8 te Hoogezand
Lidmaatschap Doelgroep Per Jaar
Individueel lidmaatschap Gewoon lid, ouders, zwemvaardigheid € 119,00
Individueel lidmaatschap Alleen zwemmen op woensdagavond (16+) € 97,00
Individueel lidmaatschap A, B of C Gewoon lid, zwemles A, B of C € 211,00 

 

Bij de Watervrienden Hoogezand - Sappemeer starten de zwemlessen voor de kinderen vanaf de 5 jarige leeftijd. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen ingeschreven worden voor de wachtlijst. De lengte van de wachtlijst wisselt van jaar tot jaar en de wachttijd na inschrijving varieeert van een paar maanden tot meer dan een jaar.

Inschrijven voor diplomazwemmen (A, B en C)

Inschrijven voor zwemles gaat als volgt:

  • Onder contact (helemaal rechts op het scherm) klikt u op aanmeldformulier. Vul dit formulier in en verstuur de aanmelding
  • U maakt € 5,00 inschrijfgeld over op de girorekening van de penningmeester.

U dient de contributie over te maken op de girorekening van de penningmeester. De overschrijvingsdatum is de inschrijvingsdatum. Vermeld op de overschrijving : Naam kind en geboortedatum.

Girorekening : NL14 INGB 0002 5368 03
t.n.v.: penningmeester JRSV "De Watervrienden"
Zuiderlaan 15
9601 BD Hoogezand

Met ingang van 1 januari wordt uw kind voor een vol jaar lid voor de dan geldende contributie. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij voor 1 december schriftelijk wordt opgezegd.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, ook niet na het afzwemmen.

 

Copyright J.R.S.V. De Watervrienden Hoogezand-Sappemeer 2001-2015